Termeni si conditii

Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a EUROCONTROL S.R.L. De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Responsabilitate

EUROCONTROL S.R.L. se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră cu caracter personale. Informațiile furnizate de dumneavoastă sunt date cu garanţia păstrării confidențialității acestora.

Copyright şi utilizarea conţinutului

Acest website este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, iar utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau a informaţiilor de orice natură aflate pe acest website reprezintă încălcarea dreptului de autor, legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal sau alte legi. Societatea și logo-ul EUROCONTROL S.R.L. sunt mărci comerciale înregistrate, iar utilizarea lor necesită permisiunea expresă. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul EUROCONTROL S.R.L. se pedepsește conform legii.

Menţiuni finale

EUROCONTROL S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut de pe website, poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare şi poate restricţiona accesul sau poate suspenda distribuirea website-ului oricând, fără vreo notificare prealabilă. Orice persoană care vizitează site-ul EUROCONTROL S.R.L. oferind date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui website acceptă în mod expres şi neechivoc prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către EUROCONTROL S.R.L. în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale de marketing direct; realizării operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea cererilor, întrebărilor şi reclamațiilor; alte activități întreprinse de EUROCONTROL S.R.L. şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări exprese.

EUROCONTROL S.R.L. va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

Str. George Bacovia nr.12A, Voluntari, Ilfov, 077190

Sună-ne la

+4 0744 328 339

Scrie-ne la

sales@eurocontrol.ro